เกี่ยวกับเรา

ศูนย์กิตติภรณ์โฮมแคร์ ได้เปิดดำเนินกิจการด้านบริหารจัดส่งพนักงาน แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ หรือเฝ้าไข้ 24 ชั่วโมง ประจำบ้านท่านหรือโรงพยาบาลและเช้าไปเย็นกลับ

    ศูนย์กิตติภรณ์โฮมแคร์ ได้เปิดดำเนินกิจการด้านบริหารจัดส่งพนักงาน แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ หรือเฝ้าไข้24ชั่วโมง ประจำบ้านท่านหรือโรงพยาบาลและเช้าไปเย็นกลับ โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อมั่นในงานด้านบริการ ซึ่งศูนย์ได้ยึดหลักความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตต่อพนักงานและลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา และได้ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันของครอบครัว ซึ่งเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่งานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง พนักงานที่ศูนย์จะจัดส่งมายังท่านนั้นพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือก-อบรม–และสอบประวัติอย่างเคร่งครัด โดยศูนย์ ใคร่ขอเสนอให้ท่านพิจารณาดังนี้

    พนักงานแม่บ้าน หน้าที่ ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆ ไป ซัก รีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ช่วยทำอาหาร อุ่นกับข้าว หุงข้าว ล้างจาน รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ เปิดปิดประตู เมื่อมีรถเข้าออก อื่นๆหรือตามลักษณะงานของลูกค้าแต่ละบ้าน อัตราค่าบริการ 12,000-15,000 บาท ต่อเดือนต่อคน

    พนักงานพี่เลี้ยงเด็กแรกคลอด เด็กอ่อน เด็กโต หน้าที่ทำงานทุกอย่างสำหรับของเด็กเช่น นอนกับเด็ก ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นและห้องนอนเด็กช่วยฝึกสอนหนังสือ (เด็กโต)หรือตามความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ อัตราค่าบริการ 15,000-20,000 บาท ต่อเดือนต่อคน

     พนักงานดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ หน้าที่คือ อาบน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าดูแลการขับถ่าย จัดยา อาหาร (ป้อนหรือฟิต) ดูดเสมหะ เคาะปอด สวนปัสสาวะ ฉีดยาเบาหวาน วัดไข้-ความดัน หัดเดิน หัดนั่ง พยุงลุก พยุงเดิน ตามอาการของผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น ทำความสะอาดอุปกรณ์ ห้องนอนผู้สูงอายุ ซักรีด เสื้อผ้า อื่นๆ อัตราค่าบริการ 15,000-20,000 พนักงาทุกตำแหน่งมีคุณภาพมีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรม หากพนักงานบกพร่องในหน้าที่หรือกิริยามารยาทไม่งามยินดีเปลี่ยนคนใหม่ให้จนกว่าท่านจะพึงพอใจ หวังว่าจะมีโอกาสได้บริการท่าน ขอบคุณสำหรับท่านที่ใช้บริการเรา

ติดต่อเรา

ทางศูนย์ได้จดทะเบียนการค้า เลขที่ 0123553002629
ถูกต้องตามตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2553
สนใจติดต่อ 02-9252204, 080-2157979, 087-8062995
ที่อยู่ หมู่บ้านบัวทอง2. 108/3 ซ.23/1 เลยบิ๊กซีเอ็กตร้าบางใหญ่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110