การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เมื่อ : 08 มี.ค. 2565  ,  11490 Views

อายุ การให้ภูมิคุ้มกันโรค
แรกเกิด – 1 เดือน
1 . ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค 
2 . ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบ
2 – 3  เดือน
1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก  ครั้งที่ 1 
2 . กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1
4 – 5  เดือน
1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 2 
2 . กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้ง 2
6 – 7  เดือน
1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 3 
2 . กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 3
9 – 12 เดือน
1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด
11/2 – 2 ปี
1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก กระตุ้น ครั้งที่ 1 
2 . กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
4 ปี
1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก กระตุน ครั้งที่ 2 
2 . กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ 
3 . ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้ทัยฟอยด์ 
4 . ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค 
5 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 
6 . ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้ทัยฟอยด์
7 ปี ( แรกเข้าเรียน )
1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 
2 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันในเด็กหญิง 
3 . ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้ทัยฟอยด์
11 – 14 ปี
( ก่อนออกจากโรงเรียนชั้นประถม )
1 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักทุก 10 ปี 
2 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทัยฟอยด์
15 ปีขึ้นไป  
หมายเหตุ
1. วัคซีนทุกชนิดไม่สามารถให้ตามกำหนดได้ ก็เริ่มให้ทันทีที่ พบครั้งแรก
2. วัคซีนที่ให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กเคยได้รับวัคซีนมาบ้างแล้ว และไม่มารับต่อไปตามกำหนดนัด ให้ฉีดวัคซีนต่อไปนั้นได้ทันทีที่พบเด็ก โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่

คำแนะนำในการให้วัคซีน
1. ท่านควรทราบว่าเด็กของท่านได้รับวัคซีนอะไรบ้างในแต่ละครั้ง และทราบด้วยว่าอาจเกิดอาการจากวัคซีนนั้นอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลเด็กได้อย่างถูกต้อง
2. การฉีด บี.ซี.จี วัคซีนป้องกันวัณโรค เด็กทุกคนจะได้รับเมื่อแรกเกิด ฉีดที่สะโพกขวาหลังฉีดจะไม่มีแผล ต่อมาประมาณ 3 – 4. อาทิตย์ จะเห็นเป็นตุ่มแดงบริเวณที่ฉีด ถ้าตุ่มที่ขึ้นมาบวมแดง อาจจะไม่มี่หนองก็ได้ ให้เช็ดผิวหนังบริเวณนั้นให้สะอาดและแห้งเสมอด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งที่แผลเปียก ตุ่มนี้จะค่อยๆแห้งและจะมีรอยบุ๋มตรงกลางภายใน 3 – 6 อาทิตย์
3. หลังการฉีดวัคซีนต่างๆ เด็กอาจตัวร้อนอยู่ประมาณ 1 – 2 วัน ควรเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นและให้ยาลดไข้ตามที่แพทย์สั่ง
4. ในวันนัด ถ้าเด็กมีไข้ ควรเลื่อนไปจนกว่าเด็กจะหายไข้
5. ถ้าเด็กเคยมีอาการรุนแรงหลังฉีดวัคซีน เช่น ชัก ไข้สูงมาก ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดครั้งต่อไป