ศูนย์กิตติภรณ์ โฮมแคร์ บริการจัดส่งพนักงาน ด้านดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย พี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กโต แม่บ้าน ทั่วประเทศ

ศูนย์กิตติภรณ์ โฮมแคร์

ศูนย์กิตติภรณ์ โฮมแคร์ บริการจัดส่งพนักงาน ด้านดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย พี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กโต แม่บ้าน ทั่วประเทศ

ศูนย์กิตติภรณ์ โฮมแคร์ บริการจัดส่งพนักงานที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ฟิตอาหาร ซักชั่น กายภาพบำบัด พี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กโต แม่บ้านทำความสะอาด ซักรีด แม่ครัวทำอาหาร ประจำบ้านและโรงพยาบาลทั่วประเทศ

พยาบาลหมุนเวียนเปลี่ยนเวรกันมาอบรมฝึกสอนหลักการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ดูแลเลี้ยงเด็กที่ถูกหลักการพยาบาล ให้พนักงาน